Vi får verksamheter att lyfta genom effektivt samarbete


Välkommen till EUC:s webplats. EUC är en gemensamt ägd utvecklingsavdelning för

– Elektronik
– Programvaruutveckling
– Mekanisk konstruktion

Vårt uppdrag är att förse medlemsföretagens projekt och organisationer med kompetens och resurser för såväl daglig verksamhet som teknikutveckling.

EUC startade våren 2003 på initiativ av Asko Cylinda, PM Luft (Swegon), Electrolux, LVI-Produkter och Elektromekan

All Rights Reserved.

UA-56639824-1