Om EUC


Vad är EUC?

 • Gemensamt ägd utvecklingsavdelning för elektronik, programvara och mekanik = mindre försörjningsbörda per företag
 • EUC drivs i form av en ekonomisk förening
 • Nätverk för erfarenhets-, informations- och kunskapsutbyte
 • Flexibel resurs med bra kontinuitet då samma individ med stor sannolikhet kan återkomma i fortsättningsprojekt = kortare upplärningstid = lägre (ställ)kostnader
 • Kostnadseffektivt då uppdragen offereras till självkostnadspris – bästa möjliga kompetens till lägsta pris
 • 6 anställda (1 Tekn. Lic., 2 Civ. ing, 3 högskoleing)

Vad gör EUC?

 • Vi utvecklar elektronik, programvara och mekanik för medlemsföretagens produkter samt medverkar i planering och optimering av produktionsprocesser
 • Vi finns med hela vägen från idéstadiet till produktionsplanering och serietillverkning och bistår medlemsföretagen i kontakterna med kontraktstillverkare/underleverantörer
 • I förekommande projekt genomförs utvecklingsarbetet med bäring på serietillverkning direkt för att minska steget från prototyper och demonstratorer till serieutförande (hela vägen ”från ax till limpa”).
 • Test- och mätsystem för labbändamål och produktion (LabView®)
 • Mekanisk CAD (ProEngineer, SolidWorks)

Ekonomi

 • Varje medlemsföretag erlägger (deponerar) en andelsinsats om 20.000 kronor vid inträdet. Om man väljer att gå ur EUC får man denna andelsinsats tillbaka enligt villkoren för ekonomiska föreningar
 • Enligt EUC:s stadgar erläggs en årsavgift på högst 20 000 kronor
 • EUC fakturerar alla uppdrag på självkostnadsbasis enligt en timtaxa som beslutas på en förenings-/bolagsstämma
 • För långa uppdrag (heltid minst en månad) utgår ”heltidsrabatt”
 • Förmånliga villkor för medlemskapet skapar värden och konkurrenskraft hos medlemmarna. Det är EUC:s huvuduppgift!

Historik

 • EUC startade 2003 på initiativ av Asko Cylinda, Swegon, Electrolux, LVI-Produkter samt Elektromekan.
 • Under uppbyggnadsfasen medfinansierat av VGR, Sparbanksstiftelsen, Tillväxt Skaraborg, Vara och Lidköpings kommuner
 • Stort beroende av externa underleverantörer då initiativtagarna hade begränsad egen kapacitet
 • Insikt om att tillgång till kompetens inom elektronik och programvara är nödvändig 
(jämför med fordonsindustrin på 1980-talet)

 

 

All Rights Reserved.

UA-56639824-1