Varför EUC?


Ett medlemskap i EUC innebär allmänt en tätare relation jämfört med ett konventionellt konsultföretag. Medlemsföretagen har full insyn i verksamheten och har möjlighet att gå igenom alla kalkyl- och offertunderlag gemensamt med EUC inför projektstart. Äganderätten till projektens resultat liksom eventuella IP-rättigheter tillfaller automatiskt och utan vidare ersättning beställande medlemsföretag.

Utöver detta är EUC ett effektivt nätverk medlemsföretagen emellan där man träffas minst två gånger per år.

  • EUC fungerar som medlemsföretagens egen utvecklingsavdelning för elektronik, programvara och mekanik. Det innebär att alla resultat, källkoder och tillverkningsunderlag ingår i leveransen i varje projekt. EUC överför dessutom kunskap vilket ytterligare stärker medlemsföretagen.
  • Korta ledtider, hög beredskap
  • Hög grad av kontinuitet
  • En bärande tanke med EUC är nätverket. Genom detta får medlemsföretagen tillgång till varandras kontakter, även inom andra områden än elektronik och programvara
  • I varje projektupphandling redovisas kalkylunderlagen för att visa bedömda insatser såväl till innehåll som omfattning
  • Råd och support vid förhandlingar med befintliga leverantörer

 

Så här tycker några av våra samarbetspartners:

Jan Berntsson, Utvecklingschef Absolent AB

”Absolent stod för några år sedan inför ett teknikskifte. Den tidigare helt manuella och mekaniska tryckövervakningen av våra filter skulle ersättas med en elektronisk övervakning med framtida möjlighet till fjärrövervakning. Vi fann då att EUC erbjöd just den kompetensförsörjning som vi letade efter. EUC är därför sedan 2007 Absolents elektronikavdelning. Detta har hittills resulterat i två nya produkter som är i produktion och en som är under utveckling och vi är mycket nöjda med EUC:s insatser i projekten.”

 

Mattias Stensson, Manager Mechanical Design Flexenclosure AB

”EUC har kommit in och bidragit på ett utmärkt sätt i våra projekt. En kombination av 3D-modulering (Inventor), ta fram produktionsunderlag och hitta tekniska lösningar har ingått i de uppdrag EUC utfört åt oss på Flexenclosure. Att EUC:s personal snabbt levererat resultat och samarbetat med såväl vårt designteam som vår produktionspersonal har fungerat väldigt bra är mycket viktigt för oss som medlem i EUC”.

All Rights Reserved.

UA-56639824-1